Telefon: (16) 678-59-80
Faks: (16) 676-09-04

Formularz online: sekretariat@pup.przemysl.pl

Rozpocznij wyszukiwanie
Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2016 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29
Dokumenty do pobrania Statystyki Kontakt z urzędem pracy

 

 

Jesteś tutaj:

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje , że od dnia 10.02.2016r.,  ogłasza  nabór  wniosków  o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne (art. 69a ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  ( jt. Dz. U z 2015r.,poz.149 z późn. zm.).
 Nabór wniosków zostanie zamknięty w dniu wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
Prosimy pracodawców o uważne zapoznanie się z  zasadami i treścią wniosku, oraz  rzetelne jego wypełnienie!
 
Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie PUP w Przemyślu lub przesyłać pocztą na adres urzędu.
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu  będzie przyznawać wsparcie ze środków KFS w 2016r., pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.
W roku 2016 nie będą finansowane kursy językowe, oraz kursy z zakresu kompetencji miękkich.
 
Dokumenty do pobrania (TUTAJ).
UWAGA !!!
Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu nie będzie kierował osób bezrobotnych przed odbyciem stażu na badania lekarskie.
Zgodnie z § 6 ust.1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, organizator stażu zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników.
Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X „profilaktyczna ochrona zdrowia”. Z przepisów tych wynika, że osoby przyjmowane do pracy kierowane są na wstępne badania lekarskie – art. 229 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy. Badania te, zgodnie z art. 299 § 6 Kodeksu Pracy, są przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje o rozpoczęciu projektu

„Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (II)”
Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.2 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP”
 
Projekt skierowany jest do osób  powyżej powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z następujących grup:
  • osoby od 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne (to osoby bezrobotne pozostające bez pracy nieprzerwanie ponad 12 miesięcy)
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
- rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.


Przewiduje się realizację następujących form wsparcia:
- staże
- szkolenia
- prace interwencyjne
- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w przemyskim (II)”
Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego 30 urodziny) bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
Przewiduje się realizację następujących form wsparcia:
  1. szkolenia
  2. staże
  3. prace interwencyjne
  4. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  5. bon na zasiedlenie  
Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu informuje, że od 08.02.2016r rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie refundacji  części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Refundacja wynagrodzenia dokonywana będzie w kwocie 1.830 zł i składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 16,66% od refundowanej kwoty przez 12 m-cy co miesiąc – wymagany łączny okres zatrudnienia 25 m-cy).
Szczegółowe informacje na temat warunków refundacji pracodawcy mogą uzyskać w pokoju nr 54 (II piętro) oraz pod nr telefonu (16) 676-00-83.

Dalsze informacje można również uzyskać pod tym linkiem

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

Krajowy Fundusz SzkoleniowyPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychRejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnieniaGłówny Urząd StatystycznyZakład Ubezpieczeń SpołecznychPolska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościOchotnicze Hufce PracyRejestr Instytucji SzkoleniowychPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACYUsługi elektroniczne publicznych służb zatrudnieniaGwarancje dla młodzieży
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.